Privātuma politika

1. Termini
1.1. Datu pārvaldnieks un vietnes http://jnm.lv/ operators (turpmāk – Datu pārvaldnieks) – SIA JNM, reģ. Nr. 40003114679, PVN Nr. LV40003114679, korespondences adrese: Kleistu iela 30, Rīga, LV-1067, Latvija, e-pasta adrese: info@jnm.lv
1.2. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta pakalpojumus vietnē http://jnm.lv/
1.3. Personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk – Noteikumi), kas reglamentē ieguves, apstrādes un aizsardzības principus un ko ievēro Datu pārvaldnieks, apstrādājot pircēja personas datus.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Pircēja personas datu ieguvi, apstrādi un saglabāšanu nosaka šī konfidencialitātes politika, Latvijas Republikas Personas datu aizsardzības likums un citi normatīvie akti.
2.2. Pircēja dati tiek iegūti konkrētiem un likumīgiem mērķiem, tiek apstrādāti un uzglabāti godprātīgi un precīzi.

3. Pircēja personas datu apstrāde
3.1. Pircējs piekrīt, ka viņa personas dati, ko viņš brīvprātīgi iesniedza pasūtījuma brīdī, tiks apstrādāti saskaņā ar šiem noteikumiem.
3.2. Pircējam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un lūgt izlabot nepareizos, nepilnīgos, neprecīzos savus personas datus, rakstot uz e-pastu info@jnm.lv. Šādā gadījumam Pārdevējam ir nekavējoties jāizpilda Pircēja lūgums (pēc 3‒4 dienām).
3.3. Datu pārvaldnieks ciena katra pircēja, kurš pasūta pakalpojumu vietnē http://jnm.lv/, tiesības uz konfidencialitāti. Datu pārvaldnieks iegūst un izmanto Pircēja personas datus (nosaukumu, vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, kas ir iesniegta vietnē pakalpojuma pasūtījuma procesā), lai sagatavotu preces vai pakalpojuma pasūtījumu vai izpildītu citus noteiktos noteikumus. Veicot pasūtījumu, Klients var paziņot par piekrišanu/nepiekrišanu savu personas datu izmantošanai tiešās tirdzniecības darbības mērķiem, rakstot uz e-pastu info@jnm.lv. Nosūtām vēstules ar atjauninājumiem un ziņām uz Klienta norādīto e-pastu un piedāvājam iespēju atteikties no vēstuļu saņemšanas (vēstules beigās ir iespēja izvēlēties “atteikties”: piespiežot šo pogu, klients vairs nesaņems vēstules).
3.4. Datu pārvaldnieks apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešai pusei, izņemot Datu pārvaldnieka partnerus, kuri piegādā preci vai sniedz citus pakalpojumus saistībā ar Pircēja pasūtījuma izpildi. Citos gadījumos Pircēja personas dati var tikt nodoti trešām personām tikai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
3.5. Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot drošus līdzekļus, kas pasargā šos datus no nelikumīgas iznīcināšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.

4. Noteikumu grozījumi
4.1. Datu pārvaldniekam ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt Noteikumus, paziņojot par to vietnē http://jnm.lv/.
4.2. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā kopš to publicēšanas brīža, t. i., kopš tās dienas, kad tie ir pieejami internetveikalā http://jnm.lv/.
4.3. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumu jaunajai redakcijai, viņš var rakstveidā atteikties no tās.
4.4. Ja pēc Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem Pircējs turpina izmantot internetveikala pakalpojumus, tas nozīmē, ka pircējs piekrīt jaunajiem Noteikumu grozījumiem.

5. Informācijas sniegšana un nodošana
5.1. Visi paziņojumi, kas attiecas uz personas datu apstrādi, ir jānosūta Datu pārvaldniekam uz e-pastu info@jnm.lv.
5.2. Datu pārvaldnieks atbildi sniedz tādā pašā veidā, kā tika saņemts pieteikums vai pretenzija.

6. Sīkdatnes (“cookies”)
6.1. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai:
6.1.1. īstenotu vietnes galveno virzību un veiktu vietnes apmeklējumu statistikas uzskaiti. Izmantojot vietni, Klientam, pasūtot pakalpojumu, var lūgt iesniegt personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru utt.). Uzņēmumam ir tiesības pēc saviem ieskatiem, nepārkāpjot likumu, izmantot datus, ko klients iesniedza reģistrācijas laikā vai citā veidā.
6.2. Datu Subjekta piekrišana ir nepieciešama, ja sīkdatnes tiek izmantotas vietnē, pasūtot pakalpojumu, preci utt.
6.3. As sīkdatņu palīdzību netiek saglabāti nekādi personas dati.
6.4. Ieraksta, nepieciešamo iestatījumu integrācijas laikā informācija netiek nodota nevienai trešai personai.
Ja jums rodas jautājumi, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@jnm.lv